TẠO THẾ LỰC - NHẬN CODE ĐỒNG ĐỘI
Code Thế lực đây, mại zô mại zô, các bạn làm theo các bước sau nhé:
B1: Nhấn vào link sự kiện: 
bit.ly/tctv-codedongdoi
B2: Like Share fan page cũng như bài viết
B3: Làm theo yêu cầu của sự kiện

Code sẽ được gửi dần từ ngày 23/7 nhé