MẸO TĂNG LỰC CHIẾN QUA NHIỆM VỤ THIÊN PHÙ
Để thực hiện nhiệm vụ Thên Phù bạn cần chọn tính năng Hoạt Động sau đó chọn vào tính năng Thiên Phù.

Bạn cần hoàn thành các mục tiêu để nhận Thiên Phù Mật Lệnh và nhận các mốc phần thưởng giá trị.


Nhiệm vụ thiên phù sẽ làm mới vào lúc 5h thứ 2 hàng tuần.