MẸO NÂNG CAO LỰC CHIẾN TỪ HOẠT ĐỘNG HÀNG NGÀY
Để thực hiện các hoạt động hằng ngày bạn cần vào game, ở giao diện game bạn chọn vào tính năng Hoạt Động.


Bạn phải tham gia các hoạt động nhận điểm Sôi Nổi dùng để nhận các mốc phần thưởng hằng ngày.


Ngoài ra bạn có thể nâng cấp ngoại quan mỗi khi hoàn thành các hoạt động bằng cách chọn tính năng Tăng ngoại quan.

Khi hoàn thành các hoạt động hằng ngày, ứng với mỗi điểm hoạt động sẽ tăng 1 EXP ngoại quan. Sau khi EXP đầy có thể nâng cấp ngoại quan, sau khi nâng cấp sẽ tăng thuộc tính nhân vật. Khi kích hoạt ngoại quan thì hiệu ứng ngoại quan sẽ hiển thị quanh nhân vật.


 
Hoạt động hằng ngày sẽ làm mới vào lúc 5h mỗi ngày.