HƯỚNG DẪN CÁCH THOÁT THẾ LỰC (BANG)
Để thoát thế lực trong game đầu tiên bạn cần vào game, ở giao diện chính của game, chọn vào tính năng Thế Lực.

Chọn tiếp vào phần Thành Viên.


 
Chọn vào Thoát Thế Lực nếu bạn là thành viên, còn nếu bạn là Tông Chủ thì bạn phải chọn người kế thừa để có thể Thoát Thế Lực hiện tại.


 
Hoặc bạn có thể chọn tính năng Giải tán Thế Lực (nếu bạn là Tông chủ) để giải tán toàn bộ thành viên trong thế lực của bạn.


 
Chọn xác định để thoát khỏi Thế Lực.


 
Sau khi bạn rời khỏi Thế Lực có thể Yêu cầu vào một Thế Lực mới hoặc tạo một Thế Lực mới cho riêng mình
 
6.png
Chúc bạn chơi game vui vẻ.